نشست خبری دکتر بصیری معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در جلسه شورای اطلاع رسانی استان با مهم ارزیابی کردن عملکرد رسانه ها بر پاسخگویی مدیران به رسانه ها تاکید کرد. 

این نشست با حضور جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و مدیران حوزه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، مشاور استاندارکرمان در امور رسانه و روابط عمومی و تعدادی از اصحاب رسانه در محل سالن شهید مرتضوی زاده استانداری در تاریخ ۲ شهریور برگزار گردید .
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان:

تمامی کودکان افغانستانی لازم التعلیم هستند/۳۴ هزار دانش آموز اتباع افغانستانی در سطح استان داریم
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ نفر از مهاجرین خارجی در استان کرمان همسر ایرانی دارند که قانون اعطای تابعیت به فرزندان این افراد باید اجرا شود،گفت: موضوع مهاجرین یک موضوع مهم امنیتی است و هم در شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد، در این زمینه دستور مقام معظم رهبری برای ما حجت شرعی است و ایشان درباره آموزش فرزندان این افراد فرمودند که لازم التعلیم هستند.


جناب آقای شفیعی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ نفر از مهاجرین خارجی در استان کرمان همسر ایرانی دارند که قانون اعطای تابعیت به فرزندان این افراد باید اجرا شود،گفتند : موضوع مهاجرین یک موضوع مهم امنیتی است و هم در شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد، در این زمینه دستور مقام معظم رهبری برای ما حجت شرعی است و ایشان درباره آموزش فرزندان این افراد فرمودند که لازم التعلیم هستند.
به گفته جناب آقای شفیعی ۳۴ هزار نفر دانش آموز اتباع افغانستانی در سطح استان کرمان برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کردند و هم اکنون ۵۲۰ دانشجو افغانستانی در استان داریم.
جناب آقای شفیعی با اشاره به اینکه درباره ساماندهی اتباع خارجی خلاء قانونی در بسیاری از مواد وجود دارد، گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی گزارش مفصلی تصویب و اسامی کسانی که به عنوان سرباند قاچاق انسان فعالیت می‌کنند به دستگاه قضائی ارسال کرده اند و دستور دستگیری و طرد آن‌ها صادر شده است.
او اظهار کردند: دولت‌های ایران و افغانستان طرح تشخیص هویت اتباع غیرمجاز را در کشور ما دنبال می‌کنند که یکی از استان‌ها کرمان است و با غربالگری و شناسائی، افرادی که صلاحیت ماندگاری خواهند داشت، می‌مانند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان همچنین با اشاره به اینکه بین هشت و نیم تا ۹ درصد جمعیت استان را مهاجرین افغانستانی تشکیل می‌دهند، گفت: ارقامی که در جامعه درباره حضور اتباع افغانستانی وجود دارد، براساس واقعیت نیست.
آقای شفیعی تصریح کردند: اکنون به راحتی آماری از جمعیت، شاغلین، دانش آموزان و دانشجویان اتباع قرار دارد و اخیرا در ارتباط با طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با اتباع خارجی شیوه نامه اجرائی به همه استان‌ها ابلاغ شده است.