دستاوردهای سفر سفیر محترم کشور افغانستان به استان کرمان