نشست مشترک مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و معاونت محترم موسسه سکوآ و هیئت همراه با هدف  بررسی و ارزیابی زیرساخت های موجود در مجموعه های فنی و حرفه ای (کرمان، زرند، بردسیر و رفسنجان) در تاریخ ۳ شهریور ماه در محل این اداره کل برگزار گردید.

در این نشست 
جناب آقای برمکی معاونت محترم موسسه سکوآ ضمن تاکید بر بررسی پتانسیل های موجود در مراکز و کنترل جریان آموزش و ارزیابی تجهیزات و امکانات بیان کردند که روند توانمندسازی مهاجرین باید با توجه به تکنولوژی روز دنیا متناسب با استانداردهای لازم صورت پذیرد .

در ادامه جناب آقای شفیعی افزودند، نیروی آموزنده کم هست و مهمتر از آموزش فنی و حرفه ای , ایجاد بازار کار و رونق اشتغال زایی برای ذینفعان است که از,اهمیت ویژه ای برخوردار است،
در ادامه جلسه 
جناب آقای برمکی معاون محترم موسسه سکوآ بیان کردند که ارزش مدرک فنی حرفه ای برای ایجاد اشتغال زایی برای افراد با مدارک دانشگاهی بسیار بالاتر است.
- جناب آقای برمکی ضمن اشاره به  وارد کردن زنان سرپرست خانوار به فضای فنی و حرفه ای و ایجاد فضای کار و رشد برای آنها تاکید کردند  که ارزیابی بر اساس فرهنگ و جامعه افغانستان برای زنان در زمینه اشتغال ذایی باید در دستور کار قرار گیرد.