نشست مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای دکتر غفاری مدیر عامل جمعیت حمایت از بهبود یافتگان با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه ها و پروژه های این جمعیت در تاریخ ۵ شهریور ماه در محل این اداره کل برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر غفاری ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته توسط جمعیت حمایت از بهبود یافتگان در سایر استان ها, به پروژه های جمعیت در استان کرمان اشاره کرده و اظهار داشت یکی از برنامه های جمعیت مذکور ایجاد مرکز آموزشی درمانی در این استان بوده تا بتوان از,این طریق خدمات مورد نیاز,مهاجرین را به آنان ارائه داد.
وی در ادامه افزود ارائه آموزش های لازم ارتقاء مهارت های فردی,آموزش مهارت های زندگی و ...از عمده ترین حوزه هایی است که جمعیت برنامه های متعددی در این راستا در دستور کار دارد.
در ادامه شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان 
ضمن ابراز آمادگی اداره کل اتباع جهت همکاری با جمعیت مذکور خواستار برنامه ریزی جهت ارائه خدمات کیفی به مهاجران در حوزه های آموزش,بهداشت,فرهنگ,بحث آگاه سازی,و آموزش مهارت ها جهت توانمند سازی ,حوزه سلامت  و ...گردید .