تصمیم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان جهت ساخت مدرسه برای دانش آموزان افغانستانی ساکن استان با مشارکت دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان,
نشست مجازی جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای صالح صوبح ریاست محترم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
پیرامون بررسی آخرین وضعیت پروژه های دوجانبه در تاریخ ۵ شهریور در محل این اداره کل برگزار شد,
در این نشست آقای شفیعی ضمن اشاره به حضور بیش از ۳۳ هزار دانش آموز افغانستانی در استان کرمان بر ضرورت ایجاد فضای آموزشی مورد نیاز و ارتقا کیفیت آموزش ها تاکید کرد.
آقای صالح صوبح نیز ضمن اعلام آمادگی جهت مشارکت در ساخت مدارس و تجهیز آنان از همکاری,و تعامل صورت گرفته از,سوی این اداره کل تقدیر و تشکر نمود .