در تاریخ ششم شهریور ماه نشست مشترک جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب سرهنگ نامجو رئیس پلیس اداره گذرنامه و مهاجرت استان جناب آقای نکوئی نماینده محترم اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نمایندگان کانون کارگران استان و کارشناسان‌مربوطه پیرامون ساماندهی کارگران فصلی و همچنین معضلات و تجمع آنان در خیابان های شهر کرمان در محل این اداره کل برگزار گردید .
در این دیدار جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان بیان کردند : طرح شناسایی براساس حرفه افراد و با در نظر گرفتن جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده بایستی انجام و در اختیار دستگاه های ذیربط جهت بهره برداری قرار گیرد .