گزارش یک ماهه اجرای طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی 
۱_ تشکیل گروه مجازی جهت همفکری و اطلاع رسانی با همکاری فرمانداری های سراسر استان
۲_ نامه نگاری و مذاکره تلفنی به مجموعه قضایی استان جهت تشریح قوانین مربوطه در این طرح
۳_ پیگیری نتیجه پرونده های ارسالی به مجموعه های ذیربط 
۴_ثبت حدود ۴۰ پرونده در مرداد ماه سال ۹۹ نسبت به ماه مشابه در سال ۹۸ حدود ۷ برابر افزایش داشته است .