نشست صمیمی مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با تعدادی از متنفذین و مولوی های اهل سنت افغانستانی در تاریخ ۱۸ شهریور ماه در محل این اداره کل برگزار گردید 
در این نشست صمیمی جناب آقای شفیعی ضمن تشکر و قدردانی از تعامل و همکاری و مشارکت آنان در طرح ها و برنامه های اداره کل امور اتباع, خواستار تداوم همکاری ها شد. و آمادگی اداره کل امور اتباع استان را جهت پیگیری مطالب مطروحه اعلام نمودند .
بزرگان مذهبی اهل سنت افغانستانی نیز ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارحی استانداری کرمان و فراهم نمودن زمینه مشارکت و همفکری آنان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با اتباع افغانستانی ساکن استان پرداختند .