جلسه مجازی جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و جمعی از کارکنان اداره کل با کارکنان دفتر پناهندگی نروژی با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون پروژه های مشترک ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مهمانشهرهای رفسنجان و بردسیر و سایر مناطق استان  در تاریخ ۱۹ شهریور در محل این اداره کل برگزار گردید,
در ابتدای جلسه آقای شفیعی ضمن تاکید بر تسریع در اجرای پروژه ها اظهار داشتند  براساس برنامه زمانبندی از,پیش تعیین شده بایستی مراحل اجرای پروژه ها پیگیری و به گونه ای برنامه ریزی گردد تا موانع احتمالی رفع و خللی در اجرای پروژه ها ایجاد نگردد .
در ادامه جلسه کارشناسان دفتر پناهندگی نروژی پیرامون آخرین وضعیت پروژه های اجرا شده,درحال اجرا و پروژه های پیش بینی,شده توضیحاتی را ارائه نمودند.
درپایان طرفین ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص نیازمندی های اتباع افغانستانی ساکن استان اذعان داشتند که پروژه ها و برنامه های پیش بینی شده بایستی براساس نیازمندی اتباع صورت گرفته که با توجه به احصاء این نیازمندی ها توسط اداره کل اتباع امکان ارائه آن به سازمان پناهندگی نروژی وجود دارد.که بخشی از اهم نیازمندی های اتباع در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .