بازدید جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در معیت جناب آقای تویسرکانی رئیس کانون اصلاح و تربیت کرمان و هئیت همراه از کانون اصلاح و تربیت کرمان در تاریخ ۲۸ شهریور انجام گرفت .
جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در این بازدید بیان کردند : در دورانی که این افراد دچار مشکلات بسیار بوده و از جو جامعه جدا و در یک مجموعه محصور بودند, فعالیت های بسیار خوبی پیرامون مباحث فرهنگی و بهداشتی و تربیتی در این کانون فراهم شده است.
آقای شفیعی در ادامه صحبت های خود گفتند : باید تدابیری اندیشیده شود تا اقداماتی در حرفه آموزی و دانش افزایی و توانمند سازی این افراد در راستای تغییر اندیشه و نگاه صورت پذیرد, تا آماده حضور موثرتری در جامعه باشند .
در پایان جناب آقای شفیعی اظهار امیدواری کرد که همکاری و تعامل نهادها و ادارات مرتبط منجر به حل مشکل این گروه از افراد حاضر در این مرکز خواهد شد .