نشست صمیمی جمعی از بزرگان اهل تشیع اتباع افغانستانی ساکن استان با جناب آقای شفیعی مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در تاریخ ۲ مهرماه در محل این اداره کل برگزار شد .

دراین نشست بزرگان اهل تشیع اتباع افغانستانی ساکن استان ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در شش ماهه اول سال جاری و تعامل و همکاری و حسن توجه جناب آقای شفیعی با گروهها و اقشار مختلف جامعه مهاجر ساکن استان, به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برنامه های اداره کل پرداخته و اهم مسائل و مشکلات و نیازمندی های اتباع ساکن استان را بیان نمودند.

جناب آقای شفیعی نیز در ادامه خواستار مشارکت بیش از پیش بزرگان مذهبی افغانستانی  ساکن استان در اجرای طرح ها و برنامه ها شدند و تاکید کردند اداره کل اتباع اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده و جهت نیل به اهداف پیش بینی شده نیازمند مشارکت و همکاری گروههای مختلف اتباع افغانستانی ساکن استان می باشد .