همکاری مشترک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با خیریه مردم نهاد افق سپهر روشن ایرانیان در راستای ساماندهی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مرتبط با کودکان کار اتباع خارجی ساکن استان
نشست مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با ریاست محترم خیریه مردم نهاد افق سپهر روشن ایرانیان در تاریخ ۵ مهر ماه در محل این اداره کل برگزار گردید .
در این نشست طرفین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات ناشی از حضور کودکان کار و چگونگی مدیریت موضوع  توافق نامه ای در این خصوص امضا کردند.
در پایان جناب آقای شفیعی خاطرنشان کردند این اداره کل به عنوان متولی اصلی حوزه اتباع خارجی آمادگی لازم را جهت همکاری با نهادهای مربوطه در راستای رفع مسائل و مشکلات مرتبط با مهاجرین را دارد.