ارتباط تصویری جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای صالح صبوح رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان
در این ارتباط پیرامون ساخت مدرسه و مشکلات کمپ ها بحث و تبادل نظر پرداختند .
جناب آقای شفیعی با بیان اینکه ساخت مدرسه و بحث آموزش دانش آموزان اتباع ساکن استان جز اولویت مهم این اداره کل می باشد که پروژه ساخت مدرسه در دستور کار قرار گرفته که در حال تکمیل تجهیزات آن با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان هستیم .
در ادامه ریاست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در خصوص مدیریت بیماری کرونا در بین مهاجرین ساکن استان از,تعامل و همکاری و هماهنگی این اداره کل با کمیساریای عالی قدردانی کرد .
در پایان آقای شفیعی افزودند : کارهای فرهنگی بسیار خوبی صورت گرفته ،شهر کرمان بعنوان شهر دوست دار کودک معرفی و طی توافقی که انجام شده در قبال کودکان کار پس از ساماندهی ، کارهای آموزشی در دستور کار قرار گرفته در این زمینه کتاب های و لوازم آموزشی هم فراهم‌ شده است .
همچنین در بحث خانوار های کم بضاعت و آسیب پذیر افرادی که دارای حرفه ای هستند برای امرار معاش ابزار کار در اختیارشان قرار خواهد گرفت .