نشست صمیمی جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جمعی از ریش سفیدان و مولوی های افغانستانی ساکن استان  در تاریخ ۱۲ مهرماه در این اداره کل برگزار گردید .
در این‌ نشست پیرامون مسائل و مشکلات و دغدغه های مرتبط با اتباع افغانستانی ساکن استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای,شفیعی ضمن تشکر و قدردانی از تعامل و همکاری و هماهنگی ریش سفیدان و بزرگان در راستای کمک به حل مسائل, بیان کردند که اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به عنوان متولی اصلی رسیدگی به امور مهاجرین بیش از پیش در کنار مهاجرین بوده. و با همکاری,نهادهای مربوطه بهبود شرایط,زندگی مهاجرین را در سرلوحه کار خود قرار داده است.