بازدید آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان , دکتر سروش نماینده وزارت بهداشت در کمیساریای عالی پناهندگان و دکتر شفیعی نماینده دانشگاه علوم‌پزشکی با هدف بررسی و نظارت بر  مسائل بهداشتی کمپ بردسیر و پیگیری اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کنترل آن  صورت گرفت.
و از پروژه های در حال ساخت ، مکان احداث شده جهت نمونه گیری بیماران مشکوک به کرونا و حمام بازدید بعمل آمد .
در ادامه این بازدید پیرامون سایر اقداماتی که منجر به کنترل بیش از پیش بیماری در کمپ خواهد شد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در پایان آقای شفیعی ضمن ابراز امیدواری از کنترل بیماری در کمپ بردسیر بیان نمودند با کمک و همفکری دانشگاه علوم پزشکی این بیماری در کمپ مذکور مدیریت شده است.