بازدید دکتر سروش نماینده وزارت بهداشت در کمیساریای عالی پناهندگان در معیت جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و هیئت همراه و جمعی از مسئولین شهرستان از اردوگاه مراقبتی بم در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و کنترل آن در تاریخ ۱۵ مهرماه صورت گرفت .