جلسه جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با مهندس شهسوارپور فرماندار محترم شهرستان بم و دکتر سروش نماینده وزارت بهداشت در کمیساریای عالی پناهندگان با هدف بررسی مسائل بهداشتی اردوگاه بم در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کنترل آن در تاریخ ۱۵ مهرماه در فرمانداری بم برگزار گردید .
در این‌جلسه پیرامون سایر اقداماتی که منجر به کنترل بیش از پیش بیماری در اردوگاه مراقبتی بم خواهد شد بحث و تبادل نظر صورت گرفت .