امضا تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان (معاونت تحقیقات و فناوری) 
با موضوع مراقبت و ارتقا سلامت اتباع و مهاجرین خارجی ساکن استان 
با حضور آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری, آقای دکتر کلانتر نیستانکی مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان, آقای دکتر برهانی پژوهشگر مرکز تحقیقات بیماری هیداتید  و آقای مهندس نصیبی مدیر امور اداری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 
با توجه به اهمیت ویژه پایش و مراقبت و ارتقا سلامت اتباع و مهاجرین خارجی ساکن استان  در بهبود کیفیت زندگی آنها, این اداره کل  تفاهم نامه ای پیرامون ارتقای سلامت مهاجرین ساکن استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان منعقد کرد.
در این راستا مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آمادگی خود را جهت کمک به ارتقای سلامت مهاجرین و پایش و تشخیص موارد مورد نظر در سطح شهر کرمان و مهمانشهرها اعلام نمود.

جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان تاکید بر اقدام جهت تهیه ی برنامه های آموزش سلامت و تهیه ی محتواهای متنوع آموزشی و نیز انجام برنامه های غربالگری کرده و بیان داشتند موارد فوق جز اولویت ها و دغدغه اصلی این اداره کل میباشد.
در پایان جناب آقای دکتر نیستانکی مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان ضمن قدر دانی از دیدگاه مثبت و حس انسان دوستانه این اداره کل به عنوان حامی مهاجرین گفتند این تفاهم نامه در اسرع وقت عملیاتی خواهد شد