جلسه ویدئو کنفرانس مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر کشور  با حضور جناب آقای دکتر مهدی محمودی  مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و معاونین محترم ایشان با دستور کار اجرای طرح آمایش ۱۵ و طرح اعطای تابعیت برگزار گردید.
در این جلسه مجازی پس از سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و تعدادی از مدیران کل استانداری های سراسر کشور به ارائه مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .