با پیگیری مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان جناب آقای شفیعی و همکاری فرماندار محترم رفسنجان جناب آقای دکترفصیحی هرندی، با راه اندازی و افتتاح ایستگاه فشار قوی گاز در کمپ رفسنجان ، مشکل افت فشار گاز ساکنین این کمپ برطرف گردید .