بازدید جناب آقای شفیعی مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان از دفتر حمایتی مهاجرین در شهرستان رفسنجان
جناب آقای شفیعی از تلاش های دانشجویان در خدمات رسانی به مهاجرین در این دفتر ضمن تشکر و قدردانی ، بیان داشتند : اداره کل امور اتباع از هیچ کمکی جهت حمایت از مهاجرین دریغ نخواهد کرد تا گوشه ای از مشکلات مهاجرین ساکن استان برطرف گردد.