# جان پدر کجاستی 
باتو همدردیم همسایه 
برگزاری مراسم یادبود دانشجویان دانشگاه کابل در تاریخ ۲۰ آبان در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان. 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی دانشگاه کابل مراسم گرامیداشت و یادبود دانشجویان شهید را با حضور جمعی از دانشجویان و نخبگان دانشگاهی و ریش سفیدان و منتفذین برگزار کرد.
در این گرامیداشت جناب آقای شفیعی ضمن ابراز همدردی با کشور همسایه و خانواده های شهیدان دانشجو افزودند : اداره کل امور اتباع به عنوان متولی اصلی رسیدگی به امور مهاجرین این  حادثه تروریستی را محکوم میکند.