نشست مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای دکتر اسدی مشاور عالی بهداشت و درمان مدیرکل و جمعی از همکاران در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ در محل اداره کل برگزار گردید. 
در این نشست پیرامون طرح پزشک خانواده آموزش,  بهداشت و درمان اتباع ساکن استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
آقای شفیعی با تاکید بر ضرورت ایجاد مرکز پزشک خانواده جهت آگاهی رسانی و اطلاع رسانی جامعه مهاجر ساکن استان در حوزه بهداشت و درمان افزودند با توجه به اینکه مهاجران ساکن استان غالبا از اقشار آسیب پذیری و کم درآمد هستند باید برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق جهت حوزه سلامت و بهداشت به شکل پیش بینی شده صورت پذیرد.
در پایان آقای شفیعی بیان کردند که کار اجرایی این مرکز طبیعتا باید از,متخصصین حوزه سلامت و فعالین فرهنگی اجتماعی جامعه مهاجر ساکن استان باشد.