بازدید آقای شفیعی مدیر کل محترم‌ امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری کرمان و هئیت همراه از موسسه خیریه منادیان راه هجرت در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹ انجام گرفت . 
موسسه خیریه منادیان راه هجرت از سال ۱۳۸۹ تاسیس و با هدف کمک به افراد آسیب پذیر ، تشکیل کلاس های فرهنگی ، آموزشی و ...  شروع بکار کرده است .
در این‌بازدید آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی‌استانداری کرمان در نشست صمیمی که با اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا موسسه داشتند بیان کردند :  اعضاء موسسه چکیده و عصاره مجموعه مهاجرین هستند که دارای شخصیت ممتاز و شناخته شده در بین‌مهاجرین می باشند . اکثر اعضا نیروی جوان هستند و اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بعنوان‌ متولی اصلی رسیدگی به امور مهاجرین از هرگونه کمک و همکاری دریغ نخواهد کرد.
جناب آقای شفیعی تعهد و همدلی در موسسه  را از نکات بسیار مهم‌ قلمداد کردند و گفتند به مراتب زیر ساخت موسسه نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است . جامعه مهاجرین دارای مشکلات عدیده ای می باشند که با همفکری و همدلی در این‌ زمینه کارها باید به نحو احسن انجام شود .
در آخر جناب آقای شفیعی گفتند : اعضای هیئت مدیره از نیروهای جوان و هیئت امنا که متشکل از ریش سفیدان‌ ، تجار و خیرین‌ می باشد در کنار هم‌ میتوانند کمک شایانی در امور مهاجرین انجام دهند .