نیاز سنجی برگزاری دوره های مهارت آموزی برای بانوان پناهنده
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و موسسه  کنشگران توسعه پارس از علاقه مندان  دعوت به عمل می آورد. پیشنهادات و نظرات سازنده خود را جهت برگزاری دوره های رایگان مهارت آموزی برای بانوان اعلام نمایند.
جهت شرکت در این نیازسنجی با شماره ذیل تماس حاصل نمایید.
۰۹۰۲۶۳۲۰۹۸۱