نشست مجازی,مشترک آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و آقای صالح ریاست محترم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان با جناب آقای مشایخی مدیر عامل موسسه خیریه مردم نهاد افق سپهر روشن ایرانیان در محل این اداره کل برگزار گردید .
آقای شفیعی در این نشست ضمن اشاره به توافقنامه منعقده فی مابین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با موسسه اسرا افزودند : این اداره کل به عنوان متولی اصلی رسیدگی به امور مهاجرین در راستای ساماندهی و آموزش کودکان مهاجر ساکن استان تمام تلاش خود را جهت همکاری با سایر نهادهای مرتبط با این موضوع به کار گرفته  و موضوع  توانمندسازی خانوارهای آسیب پذیر این کودکان از اهم موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
در پایان آقای صالح ریاست محترم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان از تعامل و همکاری و هماهنگی این اداره کل با سازمانهای بین المللی قدردانی کردند.