سومین نشست هم اندیشی ساخت مستند با محوریت مهاجرت در محل این اداره کل برگزار گردید .