نشست مشترک جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای دکتر مرتضی هاشمیان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان و جمعی از پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ ۱۲ آذر ماه در محل این اداره کل برگزار گردید .
در راستای تعامل و همکاری های موثر و بهره مندی از ظرفیت های متقابل به  ویژه در زمینه تکالیف سازمانی با رویکرد بشردوستانه در راستای درمان بیماران با بستری های طولانی مدت از جمعیت مهاجرین (فارغ از مدرک اقامتی) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان ، مقدمات امضاء تفاهم نامه فی مابین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان  فراهم شد.
در این نشست جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در زمینه ارائه خدمات کیفی و کمی به مهاجرین ساکن استان  تاکید کردند حداکثر استفاده‌ از توانمندی ها و ظرفیت های طرفین جهت درمان بیماران مهاجر به ویژه اتباع بی بضاعت و یا کم بضاعت فارغ از وضعیت قانونی  یا غیر قانونی که خدمات درمانی  خود را در حوزه دانشگاه علوم پزشکی استان دریافت میکنند باید لحاظ شود.