دومین جلسه اتاق فکر مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی کشور با مدیران اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بصورت ویدیو کنفرانس با دستور کار بررسی دستور العمل جامع اردوگاه های مراقبتی برگزار گردید .
در این جلسه جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان نقطه نظرات استان را پیرامون موضوع مربوطه بیان نمودند .