عصر امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹ بازدید مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و هیئت همراه از مناطق حاشیه استان کرمان (شهرک گلخانه ) به مناسبت روز جهانی مهاجر 
جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ضمن گرامیداشت روز جهانی مهاجر اظهار داشتند : بر خود وظیفه می دانم تا زمانیکه بستر و شرایط مناسب بازگشت مهاجرین به وطنشان فراهم نشده، توفیق خدمت به جامعه اتباع خارجی و مهاجرین را داشته باشیم.
جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته در رابطه با خدمات به مهاجر قدم‌های بزرگی را برداشته است و بیش از چهار دهه پذیرای مهاجرین افغانستانی بوده است، جمهوری اسلامی ایران همواره سعی داشته تا مهاجرین عزیز افغانستانی از تمامی امکانات آموزشی، درمانی و ... در این مدت برخوردار باشند .