جلسه تقدیر و تشکر از تسهیلگران پروژه های جامعه محور : آگاهی رسانی بهداشت و سلامت بانوان و کودکان پناهنده ی خانوارهای آسیب پذیر  ساکن استان, در جهت ارتقاء و اعتلای فرهنگ عمومی و افزایش سطح بهداشتی آنان در پنج منطقه حاشیه نشین استان( شهرک گلخانه,دشت زحمتکشان,کاظم آباد,زنگی آباد و شرف آباد) در تاریخ ۶ دی ماه ۹۹ در محل این اداره کل برگزار گردید.
در این نشست جناب آقای شفیعی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط تسهیلگران در این دو پروژه با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان ، از توزیع ۵۰۰۰ بسته بهداشتی آموزشی ویژه بانوان و کودکان مهاجر در مناطق مذکور ابراز امیدواری کرد و تداوم همکاری ها با فعالین مهاجر را مورد تاکید قرار دادند, مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در ادامه بیان داشتند: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به عنوان حامی و متولی اصلی رسیدگی به امور مهاجرین از پروژه ها و طرح های جامعه محور استقبال میکند.
و فضا و بستر فعالیت را جهت فعالیت های انسان دوستانه و جامعه محور فراهم خواهد کرد.