تفاهم‌ نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و معاونت درمان دانشگاه علوم‌ پزشکی کرمان با حضور جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری کرمان جناب اقای دکتر هاشمیان معاون درمان دانشگاه علوم‌ پزشکی استان کرمان و جمعی از پزشکان متخصص دانشگاه علوم‌ پزشکی در تاریخ ۸ دی ماه ۹۹ منعقد گردید .
در راستای تعامل و گسترش همکاری های موثر و بهره مندی از ظرفیت های متقابل  و به ویژه در زمینه تکالیف سازمانی با رویکرد بشر دوستانه در راستای درمان‌ بیماران از‌جمعیت تبعه افغانستان در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه تفاهم نامه فی ما بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و دانشگاه علوم‌ پزشکی منعقد گردید .
جناب آقای شفیعی در این نشست افزودند : اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان آماده هرگونه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهت  رفع مسائل بهداشتی درمانی اتباع و مهاجرین ساکن استان بوده و به عنوان متولی اصلی رسیدگی به امور مهاجرین و پناهندگان از هرگونه تلاشی در جهت تسریع خدمات رسانی دریغ نخواهد کرد .