نشست جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای رنجبر نماینده سازمان امور پناهندگی نروژی در استان کرمان در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۰ در کمپ رفسنجان ، پیرامون بررسی روند پروژه های شبکه گاز رسانی و فاضلاب و پروژه ۱۵۲ واحدی در کمپ رفسنجان انجام‌ شد.
در ابتدای این‌ نشست پیمانکاران مربوطه با هر پروژه  توضیحاتی از روند پیشرفت پروژه ها ارایه دادند و در ادامه  جناب آقای شفیعی پس از بررسی و بازدید از  پروژه ها ضمن تشکر از زحمات صورت گرفته بیان کردند : یکی از مشکلات ساکنین کمپ رفسنجان گازرسانی میباشد که بایستی در ادامه روند کار تسریع صورت گرفته و گاز رسانی در کمپ به نتیجه مثبت رسیده تا از این وضعیت خارج شود. 
در ادامه بحث فاضلاب ۱۵۲ واحد مسکونی کمپ مطرح و پیمانکاران اعلام‌ کردند که تا پایان هفته آینده پروژه فاضلاب به اتمام خواهد رسید.
در پایان پرسنل و اعضای شورای کمپ رفسنجان از کلیه اقدامات صورت گرفته توسط جناب آقای شفیعی مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  تشکر و قدردانی کردند.