صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه بازدید جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و هئیت همراه از روند پروژه های شبکه گازرسانی و فاضلاب و پروژه ۱۵۲ واحدی کمپ رفسنجان