صبح امروز بازدید جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با همراهی حجت الاسلام محمد پورمحمدی رییس دادگستری شهرستان رفسنجان از دفتر مصلحین و حکمین قرآنی رفسنجان در تاریخ ۱۰‌ دی ماه ۹۹ انجام‌ شد .