ایجاد نقاهتگاه و تهیه ملزومات بهداشتی و درمانی مورد نیاز آن شامل( تخت های بیمارستانی,  دستگاه اکسیژن, مواد ضدعفونی, داروهای مورد نیاز و ...).با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال
اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ساکنین کمپ در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی 
تهیه و توزیع بسته های بهداشتی حمایتی بین ساکنین کمپ با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال 
تهیه ملزومات بهداشتی و درمانی موردنیاز پایگاه بهداشت کمپ 
بهسازی معابر اصلی و فرعی کمپ در راستای تسهیل در رفت و آمد ساکنین با تخصیص اعتبارات لازم 
پیگیری در راستای رفع مشکلات آب شرب ساکنین کمپ و تامین آب آشامیدنی لازم با اصلاح شبکه آب رسانی از طریق خرید تجهیزات و وسایل موردنیاز با تخصیص اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال.
پیگیری در راستای تامین نفت مورد نیاز و اختصاص سهمیه ویژه جهت ساکنین.
راه اندازی ایستگاه فشار قوی گاز و پیگیری در راستای گازرسانی به کمپ و تسریع در این خصوص با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال.
حل مسائل و مشکلات مرتبط با نانوایی کمپ با تخصیص اعتباری بالغ بر ۵۰۰ ملیون ریال.
حل مسائل مرتبط با حمام کمپ از,طریق ارتقاء کارکرد سیستم های,موجود در حمام با صرف مبلغی بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال
حمایت مالی از خانواده های آسیب پذیر دارای بیمار بستری در بیمارستان های استان