بازسازی ۲۸ چشمه سرویس بهداشتی و ساخت دو مجموعه سرویس بهداشتی جدید جهت ارتقاء وضعیت بهداشتی کمپ با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال. 
تخریب و بارگیری و تخلیه نخاله های ساختمانی سه مجموعه سرویس بهداشتی قدیمی.
بازسازی حمام و خرید سه دستگاه آبگرمکن برقی و بازسازی رختشوی خانه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ ملیون ریال.
پیگیری در راستای ایجاد حفاظ در اطراف درمانگاه و محوطه سازی درمانگاه.
تعمیر و تجهیز کانکس موقت جهت نمونه گیری و انجام تست های کرونا با اعتباری بالغ بر یکصد ملیون ریال.
خرید تجهیزات و ملزومات اداری فنی مورد نیاز درمانگاه کمپ با هزینه ای بالغ بر دویست ملیون ریال.
حمایت مالی از خانوار های آسیب پذیر دارای بیمار بستری در بیمارستان های استان.
پیگیری در راستای جانمایی ایستگاه گاز با حضور مهندسین شرکت گاز استان.