عصر شنبه
 ۹۹/۱۰/۱۳
با حضور جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌خارجی استانداری کرمان در کمپ بردسیر صورت گرفت:
📌.کلنگ زنی ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی با مشارکت متقاضیان 
📌کلنگ زنی پروژه گاز رسانی به منازل ، مدارس و سایر اماکن  و ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز (با توجه به برودت هوای بردسیر گاز رسانی به منازل و سایر اماکن یکی از خواسته های به حق ساکنین مهمانشهر بود).
📌بازدید مدیر کل محترم از روند پروژه توسعه مسجد و ساخت حسینیه کمپ بردسیر.
📌قول مساعد جناب آقای شفیعی جهت تخصیص دو میلیارد ریال جهت ساخت سکوی ورزشی و تعمیر و تجهیز سالن ورزشی کمپ بردسیر
📌دستور مدیر کل محترم جهت ساماندهی ماشین آلات و نقلیه کمپ بردسیر
جناب آقای شفیعی در این‌ بازدید گفتند : در تصمیمات اخیر به این‌ نتیجه رسیدیم که برای حل مشکلات تعدادی از ساکنین محترم‌ کمپ در گام اول ۱۰۰ واحد مسکونی با مشارکت خود ساکنین ایجاد گردد و در ساخت آن تسریع شود.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در بحث گسترش فضای  حسینه کمپ افزود: بایستی کار با سرعت بیشتری انجام‌ گیرد ‌و در بحث گاز رسانی به مجموعه تا قبل از سال گاز به فضای مسکونی و تجاری متصل خواهد شد .
در ادامه آقای شفیعی بیان کردند: در کمپ بردسیر با اقداماتی که انجام شد از شیوع بیماری کرونا جلوگیری بعمل آمد و جا دارد از تلاش و زحمات فراوان حوزه سرپرستی ، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت مجموعه کمپ تشکر و قدردانی کرده و امروز سربازان جبهه مبارزه با این بیماری منحوس کادر درمان هستند که ما مکلف هستیم همکاری لازم را با این افراد داشته باشیم .
آقای شفیعی افزودند :  نقاهتگاهی در روزهای آتی در کمپ راه اندازی و تجهیز می شود.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌خارجی استانداری کرمان در پایان بیان کرد : همه این کارها صرفا برای رفاه حال ساکنین کمپ و افزایش کیفیت زندگی آنان صورت میگیرد.و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان بعنوان‌حامی اصلی پناهندگان در کنار شما می باشد کما اینکه ثابت شده است.