بازدید مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و جناب آقای دکتر سروش نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و جناب آقای دکتر شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
از,پروژه سه جانبه ساخت پایگاه بهداشت شهرستان زرند در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی ماه صورت گرفت .
در این سفر ضمن بازدید از قسمت های مختلف ساختمان در حال احداث پایگاه بهداشتی شهرستان زرند به بررسی روند پیشرفت فیزیکی این پایگاه پرداختند.
لازم به ذکر است پایگاه بهداشتی شهرستان زرند در نیمه بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.