نشست مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و آقای حبیبی رئیس پروسه تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک و هیئت همراه و سرکار خانم عباسی ریاست محترم نمایندگی وزارت خارجه در کرمان 
در تاریخ سه شنبه مورخ ۱۵ دی ماه در این اداره کل برگزار گردید.
در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مراحل مختلف اجرای طرح آقای شفیعی آمادگی کامل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  جهت همکاری با هیئت افغانستانی با هدف تسهیل در خدمت رسانی و ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده را اعلام نمود.
در ادامه آقای حبیبی رئیس پروسه تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک ضمن تشکر از هماهنگی صورت گرفته توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در جریان طرح مذکور خواستار تداوم حمایت ها از اجرای تثبیت هویت گردید.