با حضور جناب آقای دکتر بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، جناب آقای شفیعی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و خانم‌ عباسی رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان و جناب اقای دکتر قاسمی مدیرکل ثبت احوال استان به صورت نمادین چهار شناسنامه 
صادره برای فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تحویل داده شد. 
همچنین در بازدید جناب آقای دکتر بصیری و جناب آقای شفیعی از گنجینه اداره کل ثبت احوال استان کرمان، سند هویتی شهید امنیت "عبدالمهدی امیدی" رونمایی شد.