نشست مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با مدیرکل محترم اداره آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای,برمکی معاونت محترم موسسه سکوآ در محل اداره کل فنی و حرفه ای استان در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۹ برگزار گردید .
در این نشست طرفین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون پروژه های سه جانبه در حال انجام و جاری موسسه سکوآ و کنشگران توسعه پارس به بررسی روند پیشرفت فیزیکی مرکز شماره ۶ فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های توانمند سازی مهاجرین ساکن استان پرداختند.
در پایان مقرر گردید ؛ فعالیت های ساختمانی پروژه مرکز ۶  سریعتر پیش روند و فاز اول سایت شماره ۶ فنی حرفه‌ای ۱ ماه دیگر تمام و فاز دوم پروژه پس از امضا  به مدت ۶ ماه یعنی تا مرداد ماه سال آینده به اتمام برسد.