۱۹ دی چهارمین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار امام و رهبری، الگوی مدیریت استراتژیک و مردِ تصمیم گیر در شرایط سخت گرامی باد.