ویدیو کنفرانس ؛ جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جناب آقای لشکری کارشناس ارشد کنترل پروژه کمیساریای عالی سازمان‌ ملل در امور پناهندگان و کارشناسان مربوطه در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۹ بصورت مجازی برگزار گردید .
در این‌ نشست پیرامون برنامه ها و پروژه های دفتر مذکور در سال جاری بحث و تبادل نظر صورت‌ گرفت .