ای نام تو از نام خدا 
یا حضرت زهرا (س)

ذکر تو شفای دردها 
یا حضرت زهرا (س)

از بهر خدا به ما کن نظری
یا حضرت زهرا (س)

حاجات همه روا نما 
یا حضرت زهرا (س)

 شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد