طی حکمی از سوی جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری کرمان ، جناب آقای محمود توانای به عنوان مدیر مهمانشهر رفسنجان منصوب و از زحمات جناب آقای امیر بهشتی تقدیر و تشکر بعمل آمد .