دیدار و نشست جناب آقای دکتر " لیوال" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان و جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با جمعی از دانشجویان اتباع افغانستانی در اداره کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان