مراسم افتتاحیه مرکز توزیع تذکره / شناسنامه الکترونیکی اتباع و مهاجرین خارجی در استان کرمان با حضور جناب آقای دکتر بصیری معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان، دکتر "لیوال" سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، جناب آقای شفیعی مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و جمعی از مسئولان برگزار گردید .