مراسم‌ اختتامیه اولین دوره مسابقات لیگ فوتسال جوانان اتباع افغانستانی مقیم‌ استان کرمان با حضور جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  در سالن ورزشی کار استان برگزار گردید .
آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان گفتند : باعث خشنودی است امروز در کنار شما قهرمانان و مدال آوران که آینده و افتخار آفرینان مهاجرین‌ می باشید, هستم.
آقای شفیعی افزودند : درس و آموزش اهمیت ویژه ای دارد و اولویت اول بایستی درس و ورزش بعنوان کار جانبی به آن پرداخته شود. ورزش در کنار کسب علم و دانش می باشد ما در آینده ای نزدیک شاهد درخشش و موفقیت روز افزون شما در تمام ابعاد زندگی باشیم و به ورزش بعنوان حرفه اصلی بعد از آموزش و پرورش باید توجه ویژه ای شود.
آقای شفیعی بیان کردند : ما مکلف هستیم در شکل گیری آینده زندگی شما گام محکم برداریم و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  بعنوان حامی اتباع خارجی استان در کنار شما می باشد .
در آخر این‌ مراسم که با قهرمانی کابل بانک و نایب قهرمانی حسینیه باب الحوائج به اتمام رسید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری کرمان با اهدای کاپ‌ به تیم‌ قهرمان از آنان تجلیل بعمل آوردند .