نشست مجازی مشترک مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با اداره کل بیمه سلامت استان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار گردید .
در این جلسه مجازی آقای شفیعی ضمن بیان این نکته که مسئله  بیمه و درمان یکی از دغدغه های جدی مهاجرین میباشد بیان داشتند راهکار جدی جهت به حداقل رساندن مشکلات موجود در بیمه باید ارائه گردد تا درصد بیشتری از مهاجرین بتوانند از خدمات بیمه ای استفاده کنند.
ایشان در ادامه صحبت های خود گفتند : که پروژه بیمه سلامت بزرگترین پروژه مشترک کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی میباشد که بهینه سازی اجرا باید در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه نشست در رابطه با مسائل و مشکلات مرتبط با بیمه بحث,و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارها و پیشنهادات جهت اجرای هرچه بهتر این پروژه در سال ۲۰۲۱ ارائه گردید .